Home Zadania
ZADANIA PDF Drukuj Email
Biblioteka
czwartek, 22 września 2011 13:07

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

jest placówką, której korzenie sięgają początku XX wieku. Staraniem grupy tarnowian - 7 listopada 1908 roku - otwarto bibliotekę jako ogólnodostępną placówkę literacko-naukową, gromadzącą dzieła z różnych dziedzin wiedzy. W chwili otwarcia księgozbiór liczył 2.700 tomów; dziś są to zbiory książek, czasopism, kolekcji i zbiorów specjalnych, z których poprzez sieć działów i filii korzysta rocznie blisko 28 tysięcy osób zarejestrowanych w wypożyczalnich oraz 42 tys. osób odwiedzajacych czytelnie. Dziennie korzysta z działów i filii MBP ok. 1000 osób [stan na grudzień 2010].

W roku 1999, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej Miejska Biblioteka Publiczna przejęła wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej. W roku 2010 w skład MBP wchodziło 8 działów udostępniania oraz 11 filii na terenie miasta.

Dla właściwego funkcjonowania i określenia głównych celów oraz kierunków pracy w MBP przygotowany został projekt strategii działania, obejmujący wszystkie aspekty pracy biblioteki, którego efektem końcowym było promowanie i rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców Tarnowa. Dokument pod nazwą "Reorganizacja MBP w Tarnowie w latach 1996 - 2000 - 2005" zawierał również plan komputeryzacji MBP. Zgodnie z nim od 1997 r. wprowadzono automatyzację pracy działów, utworzono bazy katalogowe, stanowiska internetowe dla czytelników.

W latach 2006 - 2011 w ramach projektu Edunet w filiach i Czytelni Naukowej uworzono TELECENTRA (publiczne punkty dostępu do Internetu z 48 stanowiskami).

Aktualnie komputeryzacja wdrożona jest we wszystkich działach udostępniania i filiach biblioteki na terenie miasta.

 

ZADANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W zakresie działalności podstawowej:

 • gromadzenie poprzez zakup i dary właściwego, zgodnego z oczekiwaniami czytelników, księgozbioru oraz prenumerata czasopism,
 • opracowanie zbiorów formalne i rzeczowe,
 • wypożyczanie zbiorów do domu i udostępnianie prezencyjne, 
 • ochrona zbiorów i konserwacja; digitalizacja cennych obiektów, 
 • działalność informacyjna,
 • działalność instrukcyjno - metodyczna dla filii miejskich i bibliotek powiatu tarnowskiego, 
 • działalność wydawnicza - (wydawnictwa związane z Tarnowem i regionem drukowane i na płytach CD-ROM, pisemka młodych twórców oraz tomiki poezji).

 

W zakresie działalności kulturalno - oświatowej:

 • programy dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji literacko - plastyczno - teatralnej najmłodszych:  przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, przy równoczesnym uczestnictwie i współpracy rodziców i nauczycieli.
 • oferta dla dorosłych - aktualnych i potencjalnych czytelników  (Sala Komputerowa, Klub Przyjaciół Książki; wystawy, wykłady, konkursy, itp.)
 • specjalna oferta dla osób chorych (szpitale), starszych, niepełnosprawnych ("książka na telefon"), z dysfunkcją wzroku (Dyskusyjny Klub Książki Mówionej), osadzonych (zakłady penitencjarne). 

 

W zakresie pełnionych funkcji biblioteki powiatowej:

 • pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotek publicznych na obszarze powiatu w zakresie planowania i sprawozdawczości, gromadzenia i opracowania zbiorów, tworzenia katalogów oraz rozwijania różnych form pracy z czytelnikiem,
 • udostępnianie mieszkańcom powiatu specjalistycznych materiałów naukowych i edukacyjnych, obsługa inwalidów wzroku i słuchu, osób chorych i niesprawnych (np. punkty biblioteczne "książki mówionej"),
 • organizacja cyklicznych szkoleń zawodowych dla pracowników bibliotek powiatu,
 • pomoc i doradztwo w zakresie wyposażenia elektronicznego oraz zakupu i instalacji oprogramowania.

 

Założenia długoterminowej strategii MBP są w każdym roku uszczegóławiane zgodnie z postulatami czytelników, aktualnymi priorytetami polityki kulturalnej miasta, zadaniami bieżącymi biblioteki, przypadającymi rocznicami itd. W ostatnich latach, obok wspomnianych działań, w MBP eksponowane są formy w zakresie edukacji ekologicznej,  medialnej i regionalnej, co ściśle wiąże się z oczekiwaniami środowiska, w którym pracujemy. Wszystkie podejmowane w MBP działania idą w kierunku dostosowania oferty biblioteki do oczekiwań czytelników. Pomysły i zadania, które się sprawdzają i znajdują odbiorców są kontynuowane, jeśli nie - są modyfikowane lub zmieniane. Różnorodność oferty "przyciąga" i zaciekawia również tych mieszkańców miasta, którzy z różnych względów nie korzystali z usług biblioteki.

 

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2012 12:23
 
Copyright © 2020 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla themes designed by Lonex.